Oyako Ambassadors

Oyako Ambassadors who are helping to promote Oyako Day.

OHBAYASHI Nobuhiko
SATO Hiromichi
MARO Akaji
SAITO Yosuke
YASUDA Sachiko
SAWADA Yasuko
五十嵐威暢(多摩美術大学学長)
OTAKE Shinobu
TSURUNO Takeshi
HAMAGUCHI Animal / HAMAGUCHI Kyoko
Ultra Chichi, Ultra Haha & Ultraman Taro
MINAMI Katsumi
TAKIMURA Masaharu
TAKAHASHI Masatoshi
WATANABE Atsushi
KOSHINO Junko
HIRAHARA Makoto / HIRAHARA Aika
UMEZAWA Tomio
FUJIMOTO Yuko
KINNEY Taylor
MOTOKI Ikuya